Hangari Ju Jitsu Kelemen Ryu – az alapító szemével.

 

Már az elnevezés is ijesztő a számomra. A saját nevemről elnevezni valamit? ( Enyhén személyikultusz íze van …) Az Elnökség döntése értelmében kapta a keresztségben ezt a nevet azon oknál fogva, hogy így vagyunk a legvédettebbek a szélhámos illetve a rémisztően gyenge “ju jitsu-soktól”. ( K vagy Sz, esetleg V nem állíthatja, hogy ő a Kelemen…) A mi ju jitsunk “kanonizálása” Japánban ezt a célt is szolgálta valamint egyértelmű elismerése az elmúlt évtizedek munkájának. Az emberi természet már csak olyan, hogy nehezen viseli a jobbat magánál és az egó addig munkálkodik, amíg elkezdi rombolni a magasabb rendűt. Ettől az ártó – céljainktól merőben ellentétes – szándéktól mentesül a Magyar Ju Jitsu Szövetség a saját ryuja által. Érthetőbben:- Megszabadultunk azon befolyásolási kísérletektől, melyek pont az erényeink lebontásán dolgoztak gőzerővel s mind ezt segítségnek (tanításnak) álcázták.

 

Mi is tehát ez a RYU? Nem önmagától jött létre a semmiből s nem előzmény nélküli iskola a Hangari Ju Jitsu Kelemen Ryu. ( Előéletét olvashatjátok a “Jubileumi Füzetben” is bővebben.)  Egy olyan rendszer létrehozásán munkálkodtam, mely nagyon sok és nélkülözhetetlen erényt hordoz magában.EZÉRT EZ HOSSZÚ ÉS NAGYON NEHÉZ ÚT! A KEVESEK ÚTJA! A keménység és a lágyság praktikus elegyét de megfelelő arányban. Magas etikai és erkölcsi követelményt támaszt (és nyújt). Felöleli technikai repertoárja az eszközös és pusztakezes küzdelem teljes skáláját.

Mozgásanyaga  “látványa” , esztétikailag sem kérdőjelezhető meg. ( A tökéletes kivitelezésű, mozgásában a”művészi” technika kellő fizikai és mentális erővel párosulva bizony működik is.) A Kelemen Ryu nem “súlycsoportos” küzdőrendszer! A szervezet, mely összefogja a tagjait, tanuló ju jitsukáit, mestereit egy életen át olyan, amilyennek a belépésedkor megismerted. Nem keres új “ideákat” s új “isteneket”, mert tudja a saját tapasztalata által, hogy az út amin járunk a célhoz vezet és nem zsákutca. A kontinuitás ebben is megnyilvánul, de természetesen mellette ez egy levezethető iskola. Pontosan tudni, hogy ki kitől tanult, ki kinek a tanítványa úgy, hogy alapvetően mindenki az én “tanítványom” is egyben. Sikerült nem megkövesednünk, de a változtatásainkkal nem veszélyeztettük az eredetit. Még tökéletesen ráismerni az “eredetire”.( Lehet ez analógia is. A Mesterek arcára is ráismerni bár több évtized barázdái vannak már rajtuk. Ezt nem esztétikai kérdés, hanem etikai-spirituális-gyakorlati értelemben értem.)

Van tartása, “gerince” a Ryunak.Egy értékválságos korban a legnagyobb kihívásoknak is megfelelni tudó technikai készlet mellett a hit a hűség a bajtársiasság és a bátorság fellelhető minden ju jitsukánkban, akik rendszeresen járják az utunkat. A szellem és a test egysége,harmóniája a harcművészet egyik célja- mondják a közhelyeket tartalmazó ismertetők. A Kelemen Ryu gyakorlóinak ez mindennapi tapasztalat. Nálunk nincs rövidített út! Nem hiszünk a “zanzásított” harcművészetekben, ahol a praktikusnak hitt technikákat a végletekig butítva,elhitetik a jelentkezővel, hogy van rövidebb út! ( Hegedülni sem lehet megtanulni néhány óra alatt. Egyetlen nyelvet sem lehet elsajátítani egy pár napos tanfolyamon. Még autót vezetni sem sikerül biztonságosan néhány órás képzés után.) Ki és miből következtet arra, hogy a harcművészetben van lehetőség a “vér és verejték” elhagyásának? A mi iskolánk nem “celebesedhet” el tehát nem térhet le az ÚT-ról, mely biz’ rögös.

Technikáját tekintve a Kelemen Ryu jól felismerhetően elkülönül a többi “ju jitsu” iskolától. Már-már az extrémitásig megkövetelt precizitása a legapróbb részletekig tökéletesített mozgása révén. Tanulói magas fizikai és erőnléti állapota kiemelkedik a “hasonló” iskolák közül.( Közismert, hogy nálunk egy kyu vizsga az “kishalál”, míg egy danvizsga az “nagyhalál” néven is nevezhető.) A ju jitsu nevet sokan megpróbálják kisajátítani és lejáratni. A semmiből előtűnő “senkik” a celebvilágból. Szélhámosok mindenféle “papírokkal”, kellékekkel feldíszítve árulják a semmit. Kislányok férfinak álcázva oktatják a “harcot” hangzatos nevet adva annak, amit csinálnak. A Kelemen Ryu több mint három évtizede áttekinthető és olyan mint a tiszta patak vize. Nincs benne semmi zavaros, koszos, mocskos. Értéket teremt és teremtett minden időben,és vállalta a megmérettetést bárhol. A szamuráj szellem nem egy kard felkötése által költözik belénk. ( Ráadásul mi magyarnak születtünk s így a saját haladó hagyományaink, értékeink alapján kell “szamurájnak” lennünk.) Nekem tökéletes példa a spártai bár ez sem hazai….Nem cserélek hazát, értékrendet, hitet. Hasonlóan nem cserélek Ryut! A hűség és a kitartás erénye nélkül elvesztem.

A Kelemen Ryu Ju Jitsu harcművészete arra tanít, hogy az életed előrehaladtával fordítottan arányos az egód nagysága. A versenysport az egót növeli, mert nélküle (motiváció) nem lehetsz eredményes. ” Nem tudom ki vagy, de a helyemen állsz a dobogó tetején!” A sportoló tudja, hogy mikor, ki ellen, milyen szabályok szerint fog küzdeni és erre felkészül megfelelő program alapján. ( Edzésterv.) Felkészítése akkor sikeres ha a kijelölt időpontban van csúcsformában. A harcművészetben ez képtelenség hiszen háromszázhatvanöt napon át nem lehet senki sem csúcsformában valamint a harc “szabályait” sem ismerjük előre.

A vizsgákra természetesen csúcsformában érkezünk de az év vagy évek során az egyéni maximum alatt valamivel próbáljuk tartani magunkat. ( Ha lehet évtizedekig!) Aranyérem híján az egónkat nem tudjuk így jóllakatni. Az élet és a lét megértésén munkálkodunk akkor is ha ezt nem mondjuk ki, mert a Kelemen Ryu Ju Jitsu nem más mint meditáció mozgásban. Ez a harcos egyetlen járható útja! Mozgásanyaga fogaskerék módjára kapcsolódik egymáshoz, tehát nem technikai halmaz kizárólag, hanem gondolkodás mód. Egyetlen technikával az egész syllabus ledolgozható! Bármely technika. bármelyik technikával helyettesíthető s így lesz tökéletes a rendszer és benne tökéletes a harcos. ( Legalább is ez kell legyen a törekvés iránya.) Szemünk láttára hullanak darabokra,de jobb esetben is “osztódással szaporodnak”a neves és tradicionális iskolák. E szomorú tény mellett a mi Szövetségünk egységes és fegyelmezett annak ellenére, hogy a követelményrendszerünk egy cseppet sem lazult. Mestervizsgáink továbbra is embert próbálóak. A syllabus több száz technikájának “full contaktban” bemutatásával a fegyveres és “hagyományos”formagyakorlatainkkal a törés és fizikai tesztjeinkkel valamint a kötelező küzdelmekkel melyeket nem “virtuális” ellenfelekkel szemben teljesítünk.

Mégis mestereink igazi teljesítménye a tanítványokon mérhető. A Ryut azért tanuljuk, hogy tanítsuk! A dojóink mesterein múlik, hogy mit s milyen arányban tanítanak. ( Nem a “kötelező” syllabusról értekezek.) A főerények eléréséhez vezető út és ezen erények tökéletesítése nagyban személyfüggő. Erő, bátorság, hűség, kitartás, precizitás, spiritualitás, küzdőszellem, akarat, meditációs képesség, stb mind szükséges és fejlesztendő ebben a “családban” a mi Ryunkban, melyet mint saját és önálló magyar iskolát elsőként jegyeztek be Japánban, Hangari Ju Jitsu Kelemen Ryu néven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megőrzése minden ju jitsuka számára elsőrendű kötelesség!

OSU! soke Kelemen István 10 .dan