Kedves Ju Jitsukák!

Mint az előttetek is ismeretes megtartottuk a négy évente kötelező

Tisztújító Közgyűlésünket. Véleményem szerint az elkövetkezendő időszak a

megkezdett munka folytatásának a jegyében áll majd.

Az előző négy év vitathatatlan eredményei ( adminisztráció precizitása,

tatami pályázat, rendszeres instruktori továbbképzések, kurzusok, stb.)

mellett, a jövőnk a Ryu tradícióinak, más néven a fundamentumainak

megőrzéséről is szól majd. A Harcművészetben a Ryunk a hazánk és tudjuk,

hogy hazátlan embernek sorsa a kóbor ebéhez hasonló. ( Természetesnek

tarthatnánk, hogy a hazáját mindenki jól ismeri. Viszont a gyakorlat a

kívánalmakkal köszönő viszonyban sincs.) Azok a bizonyos fundamentumok,

melyekről oly sok szó esett már, de kevés íratott le belőle a mi közös és

erős kötelékünk. Ez a kötelék érinti a technikai repertoárt (syllabus), az

etikát és erkölcsöt a harci morált és harci értéket. Az eljövendő időkben

szeretnék kellően nagy hangsúlyt fektetni ezen értékek felmutatására,

melynek hivatott fóruma a mi honlapunk.

Joggal tehetitek fel a kérdéseket: Miért is van szükség egy a

harcművészetekben a ju jitsu mellett elkötelezett iskola (ryu) ilyen mértékű

“körülrajzolására”? Mennyiben lesz jobb (eredményesebb) harcos az akinek az

ismeretei kilépnek a tatami küzdőteréből? Kinek és mit használ az ha a régi

“neveket” ( dojo, sensei, ryu, waza, stb.) valódi s eredeti tartalmának

megfelelően ismerjük meg és “használjuk”?

A XXI. században mi a helye egy hierarchikus iskolának? Vajon jobb ju

jitsuka leszek ha tudom, hogy a Ryu-nak van Szövetsége vagy a Szövetségnek

Ryu-ja? Mennyiben leszek harcos attól, hogy képes vagyok át és belátni a

különbséget küzdősport és harcművészet között?

Sorolhatnék még több tucat kérdést és Szövetségünk ju jitsukái vagy

tucatszor tucatnyival bővíthetnék még a sort. Fórum keretében szeretnék a

fentiekkel foglakozni kellő mennyiségben és még inkább kellő mélységben.

Indokként az álljon itt, hogy: “ MINT ALAPÍTÓ MESTERNEK MINDIG AZ VOLT AZ

IDEÁM, HOGY A JÓ HARCOS A GONDOLKODÓ HARCOS! ZOMBI SEREGRE A

MANIPULÁTOROKNAK VAN SZÜKSÉGE! VISZONT SZÜKSÉGEM VAN A KEMÉNYRE EDZETT

TESTETEK ÉS SZÍVETEK MELLETT A ELMÉLYÜLT GONDOLKODÁSRA KÉPES AGYATOKRA IS!

CSAK ÍGY LEHET ELŐRE ÉS “FELFELÉ” HALADNI AZ ÚTON! A TEST A LÉLEK ÉS A

SZELLEM HÁRMASÁNAK KELLŐ ARÁNYÚ MŰVELÉSÉVEL!”

OSU!  soke Kelemen István 9.dan

Edzőruha? Formaruha? Egyenruha?

Már a régi történelmi időkben is a seregek a jó megkülönböztethetőség, de

nem kevésbé az EGYMÁSHOZ TARTOZÁS fontos kifejező eszközeként alkalmazták az

egyforma ruházat és a közös jelképek viselését. A katonai példák nyomán a

sportban is világosan elkülönülnek a “mieink” az ellenféltől a jól

megkülönböztethető felszerelésük révén.

A harcművészetekben a ruhának igen fontos üzenethordozó jellege van. A gi

nem egy melegítőruha és nem is edzőruha, hanem EGYENRUHA. ( Éppen ezért

tisztasága és vasaltsága nem kizárólagosan higiéniai kérdés csupán…) A

gi-n hordozott emblémák, feliratok jelképek, hovatartozásunkról árulkodnak.

A budo-ban –akár ez élet egyéb területén- sok az identitás zavarral küzdő

ember és ennek a zavarnak a tárgyiasult formája a “megszámlálhatatlan”

mennyiségű embléma a gi-n. ( A sokhazások tábora…)

Képzeljünk el egy mai modern katonát – vagy a történelmi régmúlt légiósát-

mindenféle “idegen” csapatjelvényekkel, zászlókkal, jelképekkel. Nagyon nagy

fantázia kell hozzá!

Mi akik a régi és legendás harcosok útján szeretnénk járni már

megjelenésünkben SEM VAGYUNK MÉLTÓAK A HARCOS NÉVHEZ! A (dojo) vezetők

kötelezettsége a ju jitsukák nevelése és ennek elvehetetlen része a

megjelenéssel kapcsolatos elvárások MAGYARÁZATA is.

Amennyiben egyetértetek azzal, hogy a ju jitsu gi nem edzőruha, hanem

formaruha, de inkább egyenruha, valamint a szövetségi és ryu embléma nem

díszítő kiegészítő, hanem a hovatartozás  jelképe, akkor a fent leírtak már

nem lehetnek vita tárgyai.

A mai világban a megjelenésünknek számtalan lehetősége kínálkozik a régi

személyesen túl. Ilyen ez a honlap is. A céltudatosan érdeklődő vagy csak a

világhálón keresgélő, ha megnézi a Magyar Ju Jitsu Szövetség Honlapját és a

klubokra “kattint” érdekes képet kap rólunk. Ámulva látja, hogy mi egy laza

szervezet vagyunk, melyet a közös hobby tart össze. Ahány klub annyi saját

embléma és annyiféle elnevezés. ( Minden általánosítás sántít egy kicsit,

így ez is. Nézzétek el nekem, mert a célom nem a pellengérre állítás, hanem

a jelenség felmutatása kizárólag.) A szövegekben véleményem szerint kevés a

közös anyag. Tűnhet úgy is, hogy ez sok, sok önálló ryu szövetsége. Sok, sok

kis “királyságból” szőve. A Magyar Ju Jitsu Szövetség egy levezethető iskola

és így tudható, hogy ki és mit és kitől tanult az évek során és ezt csak

előnyére számíthatom fel. A ju jitsu gi analógiájára ezen a területen is

javítani valót találok. A klub honlapok – szigorúan csak abban az esetben,

ha a mi iskolánkhoz tartozónak tartja magát- a szövetségi és ryu honlap

külső megjelenésével szinkronban kell állnia. ( Jelképeiben és részben

tartalmát illetően.) A közös forma az azonos jelképek valamint a tartalomból

a “fundamentum” elengedhetetlen kellékei az egységnek. ( Az egyéb gondolati

szabadság megtartása és kifejezése mellett.)

Tehát a véleményem:

1. A Hangary Ju Jitsu Kelemen Ryu nem hobby!

2. A ju jitsu gi egyenruha!

3. A különböző felületeken való megjelenés egységessége az összetartozást

szimbolizálja!

4. Az “idegen” jelképek viselése a külön utat a ryu tagadást közvetítik!

Az előző írásom e test a lélek a szellem azonos fokú művelésének a

fontosságáról (is) szólt. Jelen pedig a külső és a belső közötti

összefüggéseket “piszkálta” igaz csak éppen a felületen…

OSU! soke Kelemen István 10. dan